Jobb och rättigheter för dig som är senior

I en tid där livslängden ökar och många känner sig aktiva och engagerade långt in i ålderdomen, är det inte ovanligt att många seniorer väljer att fortsätta arbeta efter pensionen. Men vad innebär det att jobba som pensionär? Vilka rättigheter och fördelar har man?

Att fortsätta arbeta efter pensionen kan vara ett givande beslut, både ekonomiskt och socialt. Men det är viktigt att vara medveten om dina rättigheter och hur din inkomst kan påverka din pension och skatt. Genom att engagera sig i pensionärsorganisationer kan seniorer få stöd och rådgivning, samt delta i aktiviteter och evenemang som berikar deras liv.

Att arbeta som pensionär

Att fortsätta arbeta under pensionen kan vara ett sätt att hålla sig aktiv, social och engagerad. Det kan också ge en extra inkomst utöver pensionen. Men det finns några saker att tänka på. För det första är det viktigt att förstå hur inkomsten från arbete kan påverka din pension och skatt. För det andra bör du vara medveten om dina rättigheter på arbetsplatsen, särskilt när det gäller arbetstider, semester och sjukfrånvaro.

Till vilken ålder kan man jobba till i Sverige?

I Sverige finns ingen fastställd övre åldersgräns för när man måste sluta arbeta. Enligt LAS (Lagen om anställningsskydd) har du rätt att arbeta tills du är 69 år. Men det betyder inte att man måste sluta arbeta då; det är bara den ålder då en arbetsgivare har rätt att avsluta en anställning på grund av åldersskäl. Man har inte några automatiska rättigheter att gå ned i tid bara för att man vill börja ta ut pension men många arbetsgivare värderar den erfarenhet och kunskap som seniorer bringar till arbetsplatsen och kan erbjuda deltid eller flexibla arbetstider. Vissa väljer att fortsätta arbeta, antingen i sin nuvarande anställning eller genom att starta eget, även efter att de har nått den åldersgränsen. Det är också viktigt att notera att pensionsåldern, dvs. den ålder då man kan börja ta ut allmän pension kan variera beroende på när man är född och när man väljer att börja ta ut sin pension.

Kan man jobba samtidigt som man tar ut pension?

I Sverige kan du både arbeta och ta ut pension samtidigt. För den allmänna pensionen kan du välja att ta ut mellan 25 till 100 procent av din pension varje månad, oavsett arbetsmängd. Du kan också välja att ta ut specifik pension som premiepension eller eget sparande. För företagare finns möjligheten att fortsätta driva sitt företag samtidigt som du tar ut pension. Om du driver eget företag kommer dina sociala avgifter att sänkas till 10,21 procent från januari det år du blir 67. Vid enskild firma är det möjligt (inte aktiebolag) redan vid 64 års ålder. Detta förutsätter dock att du tar ut din fulla allmänna pension under hela det året. Tjänstepensionens regler skiljer sig från den allmänna pensionen. Beroende på avtal kan det finnas specifika regler för att ta ut tjänstepension samtidigt som man arbetar. Arbets- och pensionsinkomster beskattas olika och det är viktigt att rådgöra med sin arbetsgivare eller tjänstepensionsbolag innan man tar några beslut.

Vad innebär förhöjt grundavdrag?

I Sverige ges pensionärer möjlighet till ett förhöjt grundavdrag på sin skatt, vilket nu gäller för individer som har fyllt 67 år vid början av beskattningsåret. Många pensionärer har lägre inkomster än under sin yrkesverksamma tid och syftet med det förhöjda grundavdraget är att minska skattetrycket för pensionärer och därmed öka deras ekonomiska utrymme. Skatten varierar beroende på om du har inkomst från arbete eller pension. Om du kombinerar arbete med pension beskattas dessa inkomster separat. Grundavdraget innebär att en specifik del av dina inkomster är befriad från skatt. Dock gäller detta inte alla typer av inkomster, utan enbart de som kategoriseras som ”Förvärvsinkomster”, såsom lön, a-kassa, inkomster från enskild verksamhet och sjukersättning.

Om man börjat ta ut pension, kan man ångra sig?

Det finns inga hinder för att arbeta hur mycket du vill samtidigt som du tar ut allmän pension. Om man har börjat ta ut sin pension kan man ångra sig och börja jobba igen. Vill du börja arbeta igen kan du ändra ditt uttag genom att logga in på Pensionsmyndighetens hemsida. Här är stegen du bör följa:

  • Kontakta Pensionsmyndigheten: Om du vill göra ändringar i ditt pensionstagande, som att avbryta eller ändra uttaget, bör du kontakta Pensionsmyndigheten.
  • Fyll i ansökan: På Pensionsmyndighetens webbplats finns formulär som du kan använda för att ändra eller avbryta ditt pensionstagande. Om du vill att pensionen ska upphöra kryssar du i ”inget uttag” på formuläret.
  • Börja jobba: Efter att du har gjort ändringarna kan du börja jobba igen utan att det påverkar din framtida pension. De pengar du tjänar kommer att ge dig högre pension i framtiden eftersom du fortsätter att tjäna in pensionsrättigheter.
  • Tjänstepension: Om du också har börjat ta ut tjänstepension bör du kontakta ditt pensionsbolag eller din tidigare arbetsgivare för att se om och hur du kan göra ändringar i det uttaget.

Kan man få a-kassa och sjukpenning som pensionär?

I Sverige finns det specifika regler kring a-kassa för pensionärer. Det är viktigt att veta om du börjar ta ut pension, även en liten del påverkas din a-kassa. När du fyllt 66 år upphör rätten till A-kassa, dock finns det vissa undantag.

Man kan få sjukpenning upp till och med månaden innan man fyller 66 år, efter 180 dagar kan det vara möjligt till fler dagar men försäkringskassan kan behöva göra en prövning. När en person når 71 års ålder begränsas sjukpenningen till 180 dagar, sedan upphör rätten till den.

Pensionärsorganisationernas roll

Det finns flera rikstäckande pensionärsorganisationer i Sverige som arbetar för att främja seniorers rättigheter och välbefinnande. Dessa inkluderar SPRF, SPF, PRO, RPG och SKPF. Dessa organisationer erbjuder en mängd resurser och stöd för seniorer, från rådgivning om pension och arbetsrättigheter till sociala evenemang och aktiviteter. De arbetar också aktivt för att påverka politiska beslut som rör seniorer, och kan erbjuda juridisk rådgivning och stöd i arbetsrelaterade frågor.

  • SPRF (Sveriges Pensionärs Riksförbund): Fokuserar på att förbättra livskvaliteten för äldre genom att erbjuda olika aktiviteter och evenemang samt genom att påverka politiska beslut som rör seniorer.
  • SPF (Sveriges Pensionärsförbund): Arbetar för att skapa bättre villkor för pensionärer genom att påverka beslutsfattare på alla nivåer, från lokal till nationell.
  • PRO (Pensionärernas Riksorganisation): Den största pensionärsorganisationen i Sverige, PRO arbetar för att säkerställa att pensionärers röster hörs i samhällsdebatten.
  • RPG (Riksförbundet PensionärsGemenskap): Fokuserar på gemenskap och sociala aktiviteter för pensionärer, samt erbjuder rådgivning och stöd i frågor som rör äldre.
  • SKPF (Sveriges KommunalPensionärers Förbund): Arbetar för att förbättra villkoren för pensionärer inom kommunalsektorn.