Banner
Banner
Banner
Banner

Kunskap - Tradition - Förnyelse

vykort

Välkommen till SPRFs hemsida
Vår grundläggande idé är att vi tillsammans har styrkan att flytta fram positionerna och åstadkomma resultat i det som är svårt, för att inte säga omöjligt, för en ensam pensionär att uppnå. Förbundets främsta uppgift är därför att driva olika intressefrågor som berör oss äldre i vardagslivet och påverka politiker och beslutsfattare på olika nivåer så att besluten går i vår riktning. Välkommen att som medlem stödja oss i det fortsatta arbetet! Klicka på medlemsrutan nedan för mer information.
Kansliets telefontider är måndag-torsdag kl 9.00-14.00 med stängt för lunch mellan 12.00-12.30. För ärenden som rör medlemsförsäkringar ring Folksam direkt 0771-950950.

Banner
Banner
Banner
Banner